Sprzedaż

Sprzedaż odpadów niekoncesjonowanych prowadzona jest w Oddziałach Regionalnych, w trybie przetargu pisemnego (ofertowego) lub ustnego (licytacji) albo w trybie sprzedaży bezprzetargowej.

Obrót odpadami niekoncesjonowanych odbywa się w oparciu m.in. o przepisy:

  • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016, poz. 1987 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688 z późn. zm),
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803).

Wśród najczęściej oferowanych odpadów niekoncesjonowanych są: złomy metali żelaznych i nieżelaznych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpadowe kable, zużyte opony, przepracowane materiały pędne i smary oraz paliwa.

 
Zakupu odpadów niekoncesjonowanych mogą dokonywać podmioty gospodarcze, które spełniają warunki określone treścią ogłoszenia przetargowego (w przypadku sprzedaży przetargowej), w tym posiadają: 

  • wpis do KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie odbioru i obrotu odpadów,
  • zezwolenia na transport i zbieranie lub transport i przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwienie), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  • przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opatrzony numerem rejestrowym, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Możliwa jest również sprzedaż niektórych rodzajów odpadów osobom fizycznym w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U z 2016 r., poz. 93).

W przypadku zakupu odpadów z zamiarem wywozu poza granicę Polski obowiązują procedury określone: 

  • ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1048 z późn. zm.) 
  • rozporządzeniem (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L190 z dnia 12 lipca 2006 r., z późn. zm.). 

Wnioski o zakup odpadów przez podmioty gospodarcze nie posiadające siedziby na terenie Polski i z przeznaczeniem ich zagospodarowania poza granicami Polski należy składać do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, za pośrednictwem właściwego Oddziału Regionalnego. 

 

Kontakt

Departament Gosodarki Mieniem Ruchomym

Dariusz Krzemiński

Dyrektor

tel. (+48 22) 314 97 69
e-mail: d.krzeminski@amw.com.pl

Dział Odpadów i Magazynów

Arkadiusz Herbeć

Kierownik

tel. (+48 22) 314 97 97
tel. kom. 605 981 803
e-mail: a.herbeć@amw.com.pl
 

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY