Kto jest cudzoziemcem

Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:

  • osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
  • osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
  • nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
  • osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3 (w przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych).

Departament Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Siedziba: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
Adres do korespondencji: 02-591 Warszawa, ul. Batorego 5 
tel. 22 60 116 02, fax 22 848 97 81 
e-mail: waii@msw.gov.pl 
Infolinia: 22 60 159 98, 22 60 141 88

Informacja o zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji, udziałów przez cudzoziemców: www.msw.gov.pl

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY