Kto jest kim

Prezes Agencji Mienia Wojskowego - Krzysztof Falkowski

Prezes Agencji Mienia Wojskowego - Krzysztof Falkowski

Krzysztof Falkowski
Prezes Agencji Mienia Wojskowego

5 lutego 2018 roku prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Krzysztofa Falkowskiego na stanowisko prezesa Agencji Mienia Wojskowego na okres 3-letniej kadencji.

Krzysztof Falkowski – prawnik i politolog, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert  i wieloletni praktyk z zakresu zamówień publicznych. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania w administracji publicznej na Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Od lutego 2016 do lutego 2018 roku był dyrektorem Departamentu Zezwoleń i Koncesji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W MSWiA odpowiadał m.in. za udzielanie  koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie ochrony osób i mienia oraz wydawanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

W latach 2008-2016 kierował Wydziałem Zamówień Publicznych w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie. Kompetencje zawodowe związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz nadzorem nad inwestycjami zdobywał m.in. w Urzędzie m.st. Warszawa dla Pragi Północ, najpierw jako naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, a następnie zastępca burmistrza, a także w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie, gdzie piastował stanowisko zastępcy dyrektora. Pracował również w Dziale Organizacji Zarządzania i Inwestycji Kapitałowych w warszawskich Zakładach Przemysłu Ciągnikowego „URSUS” S.A. W ramach działalności społecznej trzykrotnie zasiadał w Radzie Miejskiej w Brwinowie.

Zastępca Prezesa - Marcin Kowalczyk

Zastępca Prezesa - Marcin Kowalczyk

Marcin Kowalczyk
Zastępca Prezesa Agencji

1 grudnia 2017 roku minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powołał Marcina Kowalczyka na stanowisko zastępcy prezesa AMW.

Marcin Kowalczyk – prawnik, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył również studia podyplomowe w obszarze bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej. Przed powołaniem na stanowisko zastępcy prezesa w Agencji Mienia Wojskowego pracował, między innymi, w Kancelarii Prezydenta RP za czasów prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego, był również asystentem w gabinecie politycznym ministra obrony narodowej śp. Aleksandra Szczygło. W przeszłości jako reprezentant MON został wyznaczony do rady nadzorczej AMW, gdzie sprawował funkcję sekretarza. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się obrotem specjalnym i działalnością  gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Jest specjalistą w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, obronności, a także ochrony informacji niejawnych.

Zastępca Prezesa - Ilona Kowalska

Zastępca Prezesa - Ilona Kowalska

Ilona Kowalska
Zastępca Prezesa Agencji

1 października 2015 roku minister obrony narodowej powołał Ilonę Kowalską na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego, powstałej na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r.  o Agencji Mienia Wojskowego.​

Ilona Kowalska jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Programu MBA w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa administracyjnego. W roku 2010 została wpisana na listę doradców podatkowych. Ukończyła również roczne Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz podyplomowe studia w zakresie „Kompetencji psychologicznych i negocjacyjnych w firmie” w Szkole Głównej Handlowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Prawnym w Głównym Urzędzie Ceł. Od 2002 roku pracowała w Ministerstwie Finansów: początkowo w Departamencie Organizacji Służby Celnej (2002-2003), potem jako radca prawny w Departamencie Prawnym (2003-2006), oraz jako zastępca dyrektora, a następnie dyrektor Biura Obsługi Prawnej i Zastępstwa Procesowego (2006-2008). Pracowała również jako radca prawny w Komendzie Stołecznej Policji. W latach 2006-2007 była członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzenia kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia wymagane do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w latach 2007-2010 została powołana do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego.

W AMW zatrudniona od 2008 roku. Jako zastępca prezesa Agencji Mienia Wojskowego odpowiadała za gospodarkę nieruchomościami oraz obrót mieniem ruchomym, zarówno koncesjonowanym, jak i niekoncesjonowanym. Nadzorowała również działania marketingowe Agencji. Od kwietnia 2014 roku do końca września 2015 roku pełniła obowiązki prezesa Agencji Mienia Wojskowego.

Zastępca Prezesa - Krzysztof Milewski

Zastępca Prezesa - Krzysztof Milewski

Krzysztof Milewski
Zastępca Prezesa Agencji

Krzysztof Milewski – radca prawny, absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Powołany 1 grudnia 2017 roku na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego. Jednocześnie minister obrony narodowej powierzył mu pełnienie obowiązków prezesa AMW. Swoje obowiązki na tym stanowisku pełnił do 4 lutego 2018 roku. Obecnie pozostaje na stanowisku zastępcy prezesa.  Przed objęciem stanowiska p.o. prezesa Agencji Mienia Wojskowego współpracował z Ministerstwem Obrony Narodowej. Brał udział w pracach zespołu legislacyjnego oraz realizował zadania zlecone przez Departament Prawny MON. Od 2000 roku reprezentował Kancelarię Radców Prawnych Milewski i Stawiski S.C. Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach sektora ubezpieczeniowego NORDEA LIFE S.A. (wcześniej Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji HEROS-LIFE S.A.), gdzie odpowiadał m.in. za kwestie doradztwa prawnego oraz przygotowanie nowych rodzajów ubezpieczeń. Pracował również w PKO BP S.A. W latach 2007-2008 zasiadał w radzie nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, a w latach 1995-2014 przewodniczył radzie nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku.  Za działalność w podziemnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Warszawskiego w latach 80, został w 2010 roku odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

Zastępca Prezesa - Dominik Zaremba

Zastępca Prezesa - Dominik Zaremba

Dominik Zaremba
Zastępca Prezesa Agencji

Dominik Zaremba jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwent  Master of Business Administration w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centrum Obsługi KPRM. W latach 2006 - 2007 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie doradzał kolejno: sekretarzowi stanu w KPRM, ministrowi - członkowi Rady Ministrów oraz wicepremierowi. Brał udział w posiedzeniach Komitetu Stałego Rady Ministrów.

W 2007 r. pracował w gabinecie Marszałka Sejmu RP. Następnie został dyrektorem gabinetu ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W latach 2008-2014 pracował w Agencji Rynku Rolnego. Następnie  pracował na rzecz Parlamentu Europejskiego. Od grudnia 2015 r. był doradcą prezesa Agencji Mienia Wojskowego. 1 kwietnia 2016 r. minister obrony narodowej powołał Dominika Zarembę na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego na którym odpowiada za zakwaterowanie żołnierzy, inwestycje, windykacje oraz zamówienia publiczne. 27 października 2017 r. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powierzył Dominikowi Zarembie pełnienie obowiązków prezesa Agencji Mienia Wojskowego, które wykonywał do 30 listopada 2017 r.

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

X Zamknij
PRZEJDŹ DO ANKIETY