Wrocław, dz. 5/1, 4/7, 12/5

Location

Voi.: dolnośląskie, District: Wrocław, Community: Wrocław, Polska

ul. Wodzisławska

Surface

land area: 0,1336 ha

useful area: 0,00 m2

Media

electricity

water

sewerage

So far predominant function

other

Real estate category

recreational property

storage

manufacturing

retail, service

Contact

Regional Office Wrocław

Sekretariat,

(Regional Office Wrocław)

Phone: (+48 71) 710 72 00

E-mail: wroclaw@amw.com.pl

 

Tracking the status

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Tell me about the change in the property status.

Estate description

Location

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we Wrocławiu, zlokalizowana w południowo-wschodniej części miasta. Położona w bezpośrednim otoczeniu zabudowy jednorodzinnej oraz strzelnicy  WKS „Śląsk” Wrocław.

Description

Działka 4/7 stanowi nieutwardzony prostokąt o wymiarach boków średnio: 65 m x 10 m. Teren działki łączy się z dłuższym bokiem z działką 5/1, które razem  z działką 12/5 stanowią odrębną funkcjonalną całość – ogólnodostępną od strony ulicy Wodzisławskiej, wydzieloną ogrodzeniem z każdej strony, także od strony terenu, gdzie swoją działalność prowadzi WKS „Śląsk” Wrocław.

Offer details

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego we Wrocławiu – część północna uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr VI/55/15 z dnia 15 stycznia 2015r.  działki nr 4/7, 5/1 i 12/5 leżą na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 10U/2 – tereny usług.  Ponadto fragmenty działek nr 4/7 i 5/1 w części zachodniej znajdują się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3KDD/9 – tereny ulic dojazdowych. Zgodnie z zapisami ww. planu tereny 3KDD/9 ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne.
Na całym obszarze objętym planem ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w której wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

Location plan

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY