Warszawa Rembertów - infrastruktura techniczna,

Warszawa Rembertów - infrastruktura techniczna

Warszawa Rembertów - infrastruktura techniczna

Location

Voi.: mazowieckie, District: warszawski, Community: Warszawa, dzielnica Rembertów, Polska

Surface

land area: ha

Real estate category

Tender available - Lease

Tender on: 29.10.2019hour 12:00

Tender positions:

  1. Surface 0,0000 ha
    Asking price 5 000,00 PLN

 

Pobierz ogłoszenie

Pobierz opis infrastruktury

Pobierz opis infrastruktury załącznik nr 1

Pobierz pozwolenie nr 1

Pobierz pozwolenie nr 2

Pobierz wzór umowy

Regional office Warszawa

Jarosław Garnek, Head Specialist

(Real Property Unit)

Phone: (+48 22) 314 98 51

E-mail: j.garnek@amw.com.pl

 

Tracking the status

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Tell me about the change in the property status.

Estate description

Description

Lokal usytuowany jest na parterze w budynku mieszkalnym wspólnotowym przy ul. Czerwonych Beretów 14 w Warszawie, w dzielnicy Rembertów.

Lokal składa się z jednego pomieszczenia, pomieszczenia socjalnego i pomieszczenia wc. Wejście do lokalu znajduje się z boku budynku. Stan techniczny i funkcjonalny  wymagający remontu i modernizacji.

Lokal wyposażony jest w instalacje:  elektryczną, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjną. Całkowity koszt prac remontowych, adaptacyjnych, modernizacyjnych, ulepszeń i zmian w lokalu, w tym prac potrzebnych do przystosowania lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej, także tych o trwałym charakterze, Najemca zobowiązany będzie ponieść samodzielnie na własny koszt i ryzyko, we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność bez zwrotu równowartości nakładów, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu najmu. Wszelkie prace remontowe, adaptacyjne, modernizacyjne, ulepszenia i zmiany w lokalu Najemca będzie mógł wykonać po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego oraz zgód wymaganych przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290).

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY