Słupsk, teren, dz.77/48, obręb 17

Słupsk

ul. Bohaterów Westerplatte

teren, dz.77/48, obręb 17

Słupsk

Location

Voi.: pomorskie, District: Słupsk, Community: Słupsk, Polska

ul. Bohaterów Westerplatte

Surface

land area: 3,8868 ha

Real estate category

List - Lease

List positions:

  1. Surface 3,8868 ha
    Asking price 1 295,61 PLN

 

Pobierz wykaz

Regional Office Gdynia

Wojciech Słonina, Specialist

(Real Property Unit)

Phone: (+48 58) 690 87 98

E-mail: w.slonina@amw.com.pl

 

Tracking the status

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Tell me about the change in the property status.

Estate description

Location

Nieruchomość położona jest w południowej części Słupska stanowiącej trasę wylotową z miasta w kierunku na Bytów. Oddalona jest od centrum miasta o około 1,5 km.  Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny wojskowe, stacja uzdatniania wody, tereny mieszkaniowe. W dalszej odległości, wzdłuż ul. Bohaterów Westerplatte dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Description

Nieruchomość ma regularny kształt wydłużonego prostokąta i w znaczącej części płaską topografię terenu – jedynie północny jej fragment położony jest na skarpie ze spadkiem w kierunku północnym. Do działki doprowadzone jest przyłącze wodociągowe. Nieruchomość leży w obszarze dostępności do miejskiej sieci energetycznej i kanalizacyjnej. Teren ogrodzony, obecnie użytkowany jako ogrody działkowe bez podstawy prawnej, bez pisemnej umowy jedynie w oparciu o przyzwolenie właściciela nieruchomości.

Offer details

Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupsk, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku  Nr XLV/701/09 z dnia 25 listopada 2009 r., teren działki nr 77/48 położony jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową (strefa VM) bez określenia charakteru zabudowy.

Aktualnie nieruchomość wykorzystywana jest przez Stowarzyszenie Wojskowych Ogrodów Działkowych „Rekreacja na co dzień” jako ogrody działkowe.

Map

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY