Sieradz,

Sieradz

ul. Henryka Sienkiewicza 8 A / 21

Sieradz

Location

Voi.: łódzkie, District: sieradzki, Community: Sieradz, Polska

ul. Henryka Sienkiewicza 8 A / 21

Surface

land area: ha

useful area: 92,49 m2

Media

electricity

water

sewerage

heating

So far predominant function

residential

Real estate category

residential

List - Sale

List positions:

  1. Surface 92,49 m2
    Asking price 240 000,00 PLN

 

Pobierz wykaz

Regional office Poznań

Bogdana Bogusławska-Dobosz, Specialist

(Marketing and Public Relations)

Phone: (+48 61) 660 67 18

E-mail:

 

Tracking the status

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Tell me about the change in the property status.

Estate description

Location

Nieruchomość położona jest przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 110, w zachodniej części miasta Sieradz, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 12 Kalisz - Poznań. Ulica P. O. W. 110 stanowi drogę o znaczeniu ponadlokalnym, urządzoną i utwardzoną, po której kursuje komunikacja miejska.

Description

Działka 107 stanowi w całości teren ogrodzony. Nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu i jest zabudowana budynkami o funkcji administracyjnej, warsztatowo - magazynowej i garażowej.

Budynek nr 1 - budynek administracyjny - stanowi obiekt parterowy, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej w budownictwie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 84,74 m2, kubatura wynosi 752,00 m3.

Budynek nr 2 - budynek garażowo - warsztatowy - samochody ciężarowe - stanowi obiekt parterowy, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej w budownictwie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 281,08 m2, kubatura wynosi 1423,00 m3.

Budynek nr 3 - budynek warsztatowo - magazynowy - samochody ciężarowe - stanowi obiekt parterowy, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej w budownictwie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 209,06 m2, kubatura wynosi 1170,00 m3.

Budynek nr 4 - budynek garażowo - gospodarczy - stanowi obiekt parterowy, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej w budownictwie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 357,00 m2, kubatura wynosi 1018,00 m3.

Budynek nr 5 - budynek warsztatowy - samochody osobowe - stanowi obiekt parterowy, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej w budownictwie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 195,50 m2, kubatura wynosi 910,00 m3.

Budynek nr 6 - budynek warsztatowo - magazynowy - stanowi obiekt parterowy, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej w budownictwie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 170,20 m2, kubatura wynosi 910,00 m3.

Budynek nr 7 - budynek kotłownia - stanowi obiekt parterowy, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej w budownictwie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 30,50 m2, kubatura wynosi 200,00 m3.

Budynek nr 8 - budynek garażowo - warsztatowy - samochody osobowe - stanowi obiekt parterowy, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej w budownictwie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 302,12 m2, kubatura wynosi 1163,00 m3.

Budynek nr 9 - budynek administracyjno - gospodarczy - stanowi obiekt parterowy, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej w budownictwie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 59,72 m2, kubatura wynosi 158,00 m3.

Budynek nr 10 - budynek magazynowo - gospodarczy - stanowi obiekt parterowy, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej w budownictwie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 67,00 m2, kubatura wynosi 231,00 m3.

Budynek nr 11- budynek stacji diagnostycznej - stanowi obiekt parterowy, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej w budownictwie. Do budynku prowadzą stalowe wrota, obiekt posiada betonowe posadzki. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 100,00 m2.

Na nieruchomości znajdują się ponadto:

- pomieszczenie na sprężarkę (murowane);
- pomieszczenie na sprężarkę (stalowe);
- śmietnik;
- wiata metalowa - zadaszenie stacji paliw;
- utwardzenie terenu - płyty betonowe o pow. 1727 m2, asfalt o pow. 1640 m2, droga asfaltowa o pow. 128 m2;
- ogrodzenie - murowane o dł. 45 mb, trwałe z płyt betonowych o łącznej dł. 232 mb, bramy stalowe wjazdowe 2 szt.;
- rampa odkryta z najazdem stalowym o pow. użytkowej 47,88 m2;
- stacja paliw, murowana, o pow. użytkowej 58 m2 i kubaturze 158 m3;
- zbiorniki na paliwo MPS (wyłączone z eksploatacji) - cztery zbiorniki bezciśnieniowe, 2 szt. o pojemności 20000 i 2 szt. o pojemności 10000 oraz trzy zbiorniki ciśnieniowe MPS.;
- kocioł stalowy na koks 2 szt.;
- boks na opał;
- zbiornik na ciepła wodę;
- oświetlenie terenu - 4 słupy z oprawami oświetleniowymi, 11 opraw zainstalowanych na wysięgnikach na fasadach budynków;
- komin stalowy - zdemontowany.

Część terenu działki utwardzono nawierzchnią betonową.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się przez dwa urządzone wjazdy, na których znajdują się dwie stalowe bramy wjazdowe.

Najbliższe otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowi zabudowa użytkowa, firmy usługowe, handlowe, produkcyjne, pojedyncza zabudowa mieszkaniowa oraz tereny kolejowe.

Offer details

Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1 P-U - tereny o funkcji produkcyjno-usługowej (do zachowania i uzupełnień).

Dla obszaru oznaczonego symbolem 1 P - U, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje:

- dominująca funkcja przemysłowo - składowa i produkcyjno - usługowa;

- adaptacja istniejących usług, hurtowni, zakładów produkcyjnych i przemysłowych z możliwością uzupełnień w ramach rezerw budowlanych;

- adaptacja istniejących zakładów Juma, C.A.S. Cristal, d. Winekta z możliwością rozbudowy, czy przekształceń w granicach własnych działek, ze względu na lokalizację pośród zabudowy mieszkaniowej. Obowiązek spełnienia przez zakłady wymogów wynikających z przepisów ochrony środowiska;

- dla terenów produkcyjno - usługowych zlokalizowanych w Męce, ze względu na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego;

- możliwość rozwoju funkcji usługowej w ramach przekształceń terenów przemysłowych ;

- w terenach produkcyjno - usługowych w rejonie ronda możliwość realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (VIII);

- utrzymanie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych na terenie użytkowanym przez Związek Komunalny Gmin przy ul. Wojska Polskiego;

- obowiązek uzbrojenia w infrastrukturę techniczną;

- ograniczenie bezpośrednich zjazdów na teren drogi krajowej;

- dopuszcza się intensyfikację istniejącej zabudowy przy zachowaniu wskaźnika min 10% udziału przestrzeni biologicznej czynnej w powierzchni działki budowlanej, maksymalny procent zabudowy 80%, intensywność zabudowy - 2,5.

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY