Poznań, lokale mieszkalne

Poznań

ul. Polna 78/2, Libelta 5/32, Os. Tysiąclecia 57/5, Brzask 14A/9, Os. Bolesława Chrobrego 10/14

lokale mieszkalne

Poznań

Location

Voi.: wielkopolskie, District: Poznań, Community: Poznań, Polska

ul. Polna 78/2, Libelta 5/32, Os. Tysiąclecia 57/5, Brzask 14A/9, Os. Bolesława Chrobrego 10/14

Surface

land area: ha

Real estate category

residential

List -

List positions:

 1. Surface 31,00 m2
  Asking price 160 080,00 PLN
 2. Surface 41,10 m2
  Asking price 230 720,00 PLN
 3. Surface 62,90 m2
  Asking price 306 139,00 PLN
 4. Surface 42,50 m2
  Asking price 236 919,00 PLN
 5. Surface 48,00 m2
  Asking price 295 335,00 PLN

 

Pobierz wykaz

Regional office Poznań

Bogdana Bogusławska-Dobosz, Specialist

(Marketing and Public Relations)

Phone: (+48 61) 660 67 18

E-mail:

 

Tracking the status

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Tell me about the change in the property status.

Estate description

Location

Poznań przy ul. Dąbrowskiego 252

Description

Część nieruchomości, położonej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 252, stanowiącej 6 torów basenu wraz z infrastrukturą pomocniczą, znajdującej się w budynku krytego basenu nr 1, o łącznej powierzchni użytkowej 632,00 m2 wraz z terenem przynależnym o powierzchni 0,0632 ha, położonej na działkach o nr ewidencyjnych 8/57 i 3/3 z obrębu Jeżyce.

Offer details

Nieruchomość przeznaczona jest do najmu, z przeznaczeniem prowadzenie zajęć nauki pływania.

Najemca będzie uprawniony do korzystania z 12 h basenu tygodniowo, rozliczanych godzinowo, na podstawie grafiku opracowywanego co roku przez Szefa Sekcji WF i Sportu i zatwierdzanego przez Dowódcę JW 1156, który będzie dostępny u starszego instruktora Sekcji WF i Sportu, pełniącego dyżur w wyżej wymienionym obiekcie.

Umowa najmu zostanie zawarta z mocą obowiązywania od dnia 17 września 2016 r. Z uwagi na coroczne prace konserwacyjne technologii basenowej oraz niezbędne prace remontowe obiekt jest nieczynny od 01 lipca do 15 września a w tym okresie umowa najmu ulega zawieszeniu.

Agencja Mienia Wojskowego zastrzega sobie prawo do odwołania planowanych zajęć instytucji zewnętrznych (zawieszenia umowy), organizowanych w ramach godzin o których mowa powyżej, w przypadku zaistnienia potrzeb związanych ze szkoleniem JW 1156, jednocześnie w tym okresie umowa najmu ulega zawieszeniu.

Map

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY