Pomiechówek, dz. 273/89

Pomiechówek

ul. Wojska Polskiego

dz. 273/89

Pomiechówek

Location

Voi.: mazowieckie, District: nowodworski, Community: Pomiechówek, Polska

ul. Wojska Polskiego

Surface

land area: ha

useful area: 24,00 m2

Real estate category

List - Rent

List positions:

  1. Surface 24,00 m2
    Asking price 40,00 PLN

 

Pobierz wykaz

Oświadczenie uczestnika przetargu

Regulamin przetargu

Wzór umowy

Regional office Warszawa

Dominika Kropiewnicka, Specialist

(Real Property Unit)

Phone: (+48 22) 326 10 80

E-mail: d.kropiewnicka@amw.com.pl

 

Tracking the status

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Tell me about the change in the property status.

Estate description

Location

Garaż blaszany oznaczony nr ewid. OR-1023 znajduje się  w szeregu garaży blaszanych usytuowanych na działce nr 273/102 .

Description

Garaż blaszany oznaczony nr ewid. OR-1023 znajduje się  w szeregu garaży blaszanych usytuowanych na działce nr 273/102 .
Umowa najmu nieruchomości w udziale 1/24 wraz z garażem blaszanym zostanie zawarta w terminie do 45 dni od dnia zatwierdzenia protokołu z przetargu przez Dyrektora OReg w Warszawie AMW na czas nieoznaczony. Grunt stanowiący przedmiot najmu wraz z garażem blaszanym zostanie protokolarnie wydany najemcy po podpisaniu umowy najmu oraz dostarczeniu Wynajmującemu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1. pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego z tytułu roszczeń AMW o zapłatę czynszu i innych opłat wynikających  z umowy oraz opuszczenia i wydania przedmiotu najmu po zakończeniu umowy.
Najemca zobowiązany będzie do wnoszenia czynszu wraz z należnym podatkiem VAT, miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy podany przez Wynajmującego.  Zasady aktualizacji czynszu:
- Wysokość czynszu podlega waloryzacji nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, w oparciu o aktualny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany stawki czynszu, stosownie do treści art. 6851 Kc.

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY