Nowy Dwór Mazowiecki, dz. 3/44, OR-879 (2)

Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Chrzanowskiego

dz. 3/44, OR-879 (2)

Nowy Dwór Mazowiecki

Location

Voi.: mazowieckie, District: nowodworski, Community: Nowy Dwór Mazowiecki, Polska

ul. Chrzanowskiego

Surface

land area: ha

useful area: 16,50 m2

Real estate category

Bonifikata 50% od ceny wywoławczej, z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków.

List - Rent

List positions:

  1. Surface 16,50 m2
    Asking price 81,28 PLN

 

Pobierz wykaz

Regional office Warszawa

Dominika Kropiewnicka, Specialist

(Real Property Unit)

Phone: (+48 22) 326 10 80

E-mail: d.kropiewnicka@amw.com.pl

 

Tracking the status

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Tell me about the change in the property status.

Estate description

Location

Nieruchomość położona jest w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Chrzanowskiego, w odległości ok. 2 km od Twierdzy Modlin.

Description

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem schronu magazynowego, stanowi teren zadrzewiony i zakrzewiony. Budynek stanowi obiekt
o konstrukcji ceglano-betonowej, częściowo zagłębiony i pokryty nasypem ziemnym, z kominami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ze szczytu sklepienia i bocznych ścian. Wnętrze podzielone jest ceglaną ścianą. Schron pełnił funkcję magazynu paliw i smarów (MPS). Powierzchnia całkowita i użytkowa budynku wynosi 90 m2. Kształt działki jest bardzo nieregularny. Nieruchomość jest nieuzbrojona. Działka nr 2/27 leży przy drodze publicznej – przedłużeniu ulicy Poniatowskiego. Dojazd do nieruchomości  urządzono od drogi lokalnej dojazdowej, utwardzonej powierzchnią asfaltową. Działka nr 2/27 nie posiada urządzonych wjazdów i zajadów. Nabywca będzie zobowiązany do urządzenia wjazdów i zajadów na nieruchomości we własnym zakresie.

Nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, do podłączenia się do sieci i do zawarcia umów na dostawę mediów oraz do wykonania przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dostawców mediów.

Najbliższe otoczenie szacownej nieruchomości stanowią tereny wojskowe, tereny zabudowy garażami oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W niewielkiej odległości od szacownej nieruchomości znajdują się lokalne punkty handlowo - usługowe.

Offer details

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki, działka ewid. nr 2/27 znajduje się częściowo na terenach oznaczonych symbolami:

9.18 KS – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla lokalizacji parkingów
 i obiektów związanych z obsługą komunikacji:

1) utrzymanie istniejącego zainwestowania terenów obsługi komunikacji, z których część jak dotąd użytkowana jest przez wojsko;
2) dopuszcza się usługi towarzyszące i uzupełniające funkcje podstawową.

9.70 IS – tereny o podstawowym przeznaczeniu jako tereny specjalne:

1)  pozostawienie terenów, zabudowy i form dotychczasowego użytkowania na cele wojskowe zgodnie  ze stanem istniejącym,
2) dopuszcza się usługi towarzyszące i uzupełniające funkcję podstawową,
3) w przypadku rezygnacji z dotychczasowego statusu terenów IS wykorzystanie ich wystawiennicze, tereny rekreacyjne po uprzednim uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
4) użytkowanie terenów nie może wpływać negatywnie na warunki funkcjonowania terenów i zainteresowania osiedleńczego znajdującego się pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym obwodem Twierdzy Modlin.

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta prawną ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków Twierdzy Modlin, na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie nr 1062/96 z dnia 3.04.1957 r. Działka ewid. 2/27 z obrębu 3-02 położona jest na dziedzińcu Twierdzy Modlin, między jej zewnętrznym i wewnętrznym obwodem obronnym.

Uwagi

Bonifikata 50% od ceny wywoławczej, z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków.

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY