Mosty, dz. 277/27

Mosty

Osiedle 13/5

dz. 277/27

Mosty

Location

Voi.: zachodniopomorskie, District: goleniowski, Community: Goleniów, Polska

Osiedle 13/5

Surface

land area: ha

useful area: 80,70 m2

Real estate category

residential

List -

List positions:

  1. Surface 80,70 m2
    Asking price 187 121,00 PLN

 

Pobierz wykaz

Regional Office Szczecin

Mariusz Piotrowski, Specialist

(Real Property Unit)

Phone: (+48 91) 447 20 32

E-mail: m.piotrowski@amw.com.pl

 

Tracking the status

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Tell me about the change in the property status.

Estate description

Location

Mosty – Osiedle jest należącą do sołectwa Mosty osadą położoną na Równinie Nowogardzkiej, wśród kompleksu leśnego Puszczy Goleniowskiej. Osada Mosty jest największą wsią w gminie Goleniów. Leży przy drodze wojewódzkiej nr 113 Goleniów – Maszewo około 10 km od Goleniowa. Wieś Mosty zamieszkuje około 1400 mieszkańców, osadę Mosty – Osiedle około 157 osób.

Nieruchomość położona jest w centralnej części osady Mosty – Osiedle około 3 km od wsi Mosty.

Description

Nieruchomość położona jest w Mostach-Osiedle  przy drodze gminnej w pierwszej linii zabudowy. Działka zabudowana jest pawilonem handlowo-usługowym z lat 70 ubiegłego wieku  o konstrukcji murowanej ze stropodachem.

Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności, kompleks garażowy a w dalszej odległości kompleks leśny.

Offer details

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka oznaczona jest  symbolem „Bi” – inne tereny zabudowane.

Dla  przedmiotowej  działki  nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów nieruchomość znajduje się na obszarze o przeznaczeniu: M/U – tereny mieszkaniowe z usługami nieuciążliwymi w strefie rozwoju osadnictwa.

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY