Legnica, 1511/63

Location

Voi.: dolnośląskie, District: Legnica, Community: Legnica, Polska

al. Rzeczypospolitej

Surface

land area: 0,2997 ha

useful area: 2071,00 m2

Real estate category

retail, service

Contact

Regional Office Wrocław

Sekretariat,

(Regional Office Wrocław)

Phone: (+48 71) 710 72 00

E-mail: wroclaw@amw.com.pl

 

Tracking the status

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Tell me about the change in the property status.

Estate description

Location

Nieruchomości położone w centralnej części byłego kompleksu koszarowego zlokalizowanego pomiędzy Al. Rzeczypospolitej i ulicami Okrężną  i T. Gumińskiego, w odległości około 3km od ścisłego centrum Legnicy.

Description

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr V/52/11 Rady Miejskiej Legnicy  z dnia 28 lutego 2011 r. opublikowaną w Dz. U. Województwa Dolnośląskiego nr 74 z dnia 07.04.2011r. pod pozycją nr 1123, teren działki oznaczony jest symbolem 10U dla którego plan ustala m.in.:

- przeznaczenie podstawowe: teren nieuciążliwych usług komercyjnych o powierzchni handlowej (sprzedaży) do 400m2,
- przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne, parkingi, małą architekturę, poszerzenie pasa drogi dojazdowej 5KD D1/2,
- dopuszcza się rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków oraz w przypadku ewentualnej rozbiórki – lokalizację nowej zabudowy
- zakaz lokalizacji stacji paliw i stacji obsługi pojazdów

Teren nieruchomości uzbrojony był w energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych  poprzez wewnętrzne sieci koszarowe. W celu zapewnienia dostawy mediów istnieje konieczność uzyskania przez nabywcę nieruchomości nowych technicznych warunków przyłączenia do sieci.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obsługa komunikacyjna terenu zaplanowana została bezpośrednio z ulic Wiktorii Wiedeńskiej i Radarowej.

Offer details

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1511/63, AM-1, obręb 0018 Bielany o pow.0,2997 ha

Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren działki jest nieogrodzony i utwardzony częściowo nawierzchnią asfaltową oraz z kostki granitowej. Działka zabudowana jest budynkiem o powierzchni użytkowej 2071m2 i kubaturze 10632m3. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, w części podpiwniczony. W przyziemiu budynku znajduje się 6 pomieszczeń garażowych, pozostała część o funkcji biurowej. Przez teren działki przebiegają sieci wodociągowe, ciepłownicze, elektryczne oraz kanalizacyjne.

Location plan

Map

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY