Krzyżanowice, dz. 65/45, 65/36, 65/38, 65/39, 65/40, 65/41, 65/42, 65/43, 65/44, 65/47, 65/48

Krzyżanowice

ul. Polna, Jaśminowa

dz. 65/45, 65/36, 65/38, 65/39, 65/40, 65/41, 65/42, 65/43, 65/44, 65/47, 65/48

Krzyżanowice
Krzyżanowice
Krzyżanowice
Wyświetl galerię
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

Location

Voi.: dolnośląskie, District: trzebnicki, Community: Wisznia Mała, Polska

ul. Polna, Jaśminowa

Surface

land area: 13,6648 ha

Real estate category

storage

manufacturing

retail, service

List -

List positions:

 

Regional Office Wrocław

Sekretariat,

(Regional Office Wrocław)

Phone: (+48 71) 710 72 00

E-mail: wroclaw@amw.com.pl

 

Tracking the status

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Tell me about the change in the property status.

Estate description

Location

Działka położona jest w miejscowości Krzyżanowice gm. Wisznia Mała przy drodze gruntowej- ul. Jaśminowej, w odległości około 1,5 km na północ od Wrocławia i około 4 km od węzła komunikacyjnego na AOW.  Działka zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezagospodarowanych, przeznaczonych na cele usługowe i nieuciążliwą produkcję oraz w sąsiedztwie nowego osiedla domów jednorodzinnych.

Description

Nieruchomość stanowi działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów numerem 65/45; AM-1, obręb Krzyżanowice o powierzchni 1,1995 ha. Kształt działki prostokątny, teren płaski, nieogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą. Dojazd do działki drogą gruntową ul. Jesionową.

Offer details

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR V/XXXVIII/205/10 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 28 kwietnia 2010 r.  działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1U/P, dla którego obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:

1)    funkcja wiodąca terenu: tereny aktywności gospodarczej – zabudowa usługowo-przemysłowa;

2)    za zgodną z funkcją wiodącą terenu uznaje się :

  1. lokalizację nieuciążliwej zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym: park technologiczny;
  2. lokalizację nieuciążliwej zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym: usługi zdrowia, oświaty, sportu i rekreacji;
  3. lokalizację baz i składów, magazynów i hurtowni;
  4. lokalizację nieuciążliwej zabudowy produkcyjnej;
  5. lokalizację budynków zaplecza biurowo-socjalno-administracyjnego;
  6. lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych;
  7. lokalizację obiektów infrastruktury towarzyszącej;
  8. wyklucza się realizację zabudowy mieszkaniowej.

 

Location plan

Map

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY