Regional Office Wrocław

Regional Office Wrocław

Regional Office Wrocław

ul. Sztabowa 32
50-984 Wrocław
Polska

W dniu 09.12.2019 obsługa interesantów
odbywać się będzie do godziny 13.00.

Godziny pracy:
pon. – pt. 7:00–17:00
Biuro Obsługi Klienta:
pon. 7:30–17:00
wt .– pt. 7:30–15:30

tel.: (+48) 71 710 72 00
fax: (+48) 71 710 72 01
e-mail: wroclaw@amw.com.pl

NIP: PL 526-10-38-122

REGON: 011263946

Regional Office Management

Radosław Rozpędowski

Regional Office Director

tel.: (+48 71) 710 72 00
fax: (+48 71) 710 72 01

Artur Zakrzewski

Vice Director

tel.: (+48 71) 710 72 00
fax: (+48 71) 710 72 01

Jerzy Dec

Vice Director

tel.: (+48 71) 710 72 04

Secretariat

Dorota Raczyńska

Assistant - secretary

tel.: (+48 71) 710 72 00
fax: (+48 71) 710 72 01

Marketing and Public Relations

Katarzyna Holak

Acting Manager

tel.: )+48 71) 710-72-09
e-mail: k.holak@amw.com.pl

Marta Kopeć

Starszy inspektor

tel.: (+48 71) 710 72 61
e-mail: m.kopec@amw.com.pl

Real Property Unit

Sprzedaż nieruchomości gruntowych

tel.: (+48 71) 710 72 64, 71 710 72 07, 71 710 72 79, 71 710 72 99, 71 710 72 71, 71 710 72 56, 71 710 72 78

Sprzedaż lokali mieszkalnych

tel.: (+48 71) 710 72 49

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych

tel.: (+48 71) 710 72 75

Najem/dzierżawa nieruchomości

tel.: (+48 71) 710 72 76, 71 710 72 53

Rozliczenie umów najmu i dzierżawy

tel.: (+48 71) 710 72 77, 71 710 72 76

Użytkowanie wieczyste

tel.: (+48 71) 71 710 72 73, 71 710 72 58

Dział Gospodarki Mieniem Ruchomym

Stały Punkt Sprzedaży mienia ruchomego

tel.: (+48 71) 710 72 08

Przetargi pisemne oraz ustne na sprzedaż mienia ruchomego

tel.: (+48 71) 710 72 66, 71 710 72 55

Księgowość i ewidencja mienia ruchomego

tel.: (+48 71) 710 72 65

Sprzedaż bezprzetargowa mienia ruchomego

tel.:

Informacja ogólna

tel.: (+48 71) 710 72 66, 71 710 72 55

Accomodation Unit

(+48 71) 710-72-10

(+48 71) 710-72-17 lub 710-72-19

(+48 71) 710-72-19 lub 710-72-17

(+48 71) 710-72-19 lub 710-72-10

(+48 71) 710-72-18, 71 710-72-19

tel. (+48 71) 710-72-13, 710-72-11, 710-72-12

(+48 71) 710-72-11

(+48 71) 710-72-15

(+48 71) 710-72-24, 710-72-14

(+48 71) 352-44-03

(+48 75) 734-48-45

(+48 77) 457-50-25

Investment and Repair Unit

Manager

tel.: (+48 71) 710 72 32

tel.: (+48 71) 710 72 34; 710 72 35

tel.: (+48 71) 710 72 33

tel.: (+48 71) 710 72 30

tel.: (+48 71) 710 72 31

tel.: (+48 71) 710 72 40; 710 72 41; 710 72 46

tel.: (+48 71) 710 72 43; 710 72 84

tel.: (+48 71) 710 72 42; 710 72 39

Debt Collection Division

Marta Sobieraj

Manager

tel.: (+48 71) 710 72 90

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY