zobacz więcej

Przetargi na sprzedaż uzbrojenia

Obwieszczenia o przetargach:

Szczegóły dotyczące przetargów
(TYLKO dla firm posiadających koncesję MSWiA/MSW)

 

Przetargi publiczne organizowane przez Agencję Mienia Wojskowego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. nr 97 poz. 443) i regulamin przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych wprowadzony decyzją 112/2015 Prezesa AMW z dnia 24 listopada 2015 r.

Do przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych mogą przystąpić podmioty gospodarcze posiadające uprawnienia w zakresie regulowanym ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o  wykonywaniu działalności gospodarczej w  zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o  przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017 z późn. zm.).

Dostęp do szczegółowej oferty przetargowej jest możliwy tylko dla uprawnionych podmiotów gospodarczych po uzyskaniu hasła (innego dla każdego przetargu).

Rzeczy ruchome koncesjonowane objęte przetargiem można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownikiem Działu Rzeczy Koncesjonowanych - tel. (22) 314 98 78.
Zdjęcia rzeczy ruchomych koncesjonowanych załączone do oferty przetargowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Zdjęcia nie mogą być rozpowszechniane bez zgody AMW.

Z nabywcami rzeczy ruchomych koncesjonowanych zostaną zawarte umowy sprzedaży w formie pisemnej, w których zostaną określone szczegółowe warunki nabycia, odbioru i płatności. Negocjacjom mogą podlegać tylko termin płatności oraz termin odbioru.

Wzory umów:

Umowa sprzedaży uzbrojenia

Umowa sprzedaży sprzętu

Umowa sprzedaży środków bojowych

Umowa sprzedaży broni

Umowa sprzedaży odpadów

Umowa sprzedaży sprzętu OPBMR

Umowa sprzedaży uzbrojenia
dla klientów zagranicznych

Przed złożeniem oferty przetargowej należy zapoznać się z następującymi uwagami:

Wymagania dotyczące zakupu odpadów:

Kupujący ODPADY zobowiązany jest posiadać aktualne zezwolenia na transport i zbieranie lub transport i odzysk albo transport i unieszkodliwianie odpadów koncesjonowanych stanowiących przedmiot pozycji przetargowych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) oraz zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot pozycji przetargowych.Wymagania dotyczące zakupu amunicji:

Kupujący AMUNICJĘ zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt badań zakupionej amunicji w przypadku, gdy amunicja nie posiada badania aktualnego stanu technicznego, certyfikatu klasyfikacyjnego i karty oceny materiału wybuchowego pod względem bezpieczeństwa.

Wymagania dodatkowe:
Pojazdy zakupione w AMW są wydawane bez tablic i dowodów rejestracyjnych.
Zaleca się osobiste obejrzenie rzeczy ruchomych koncesjonowanych będących przedmiotem przetargu przed złożeniem oferty przetargowej na ich zakup.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
X Zamknij