zobacz więcej

Przetargi na sprzedaż uzbrojenia

Obwieszczenia o przetargach:

Szczegóły dotyczące przetargów
(TYLKO dla firm posiadających koncesję MSWiA/MSW)

Obwieszczenie o przetargu

Przetarg 02/OS/2015 dnia 29.01.2015, godz. 12:00 (czwartek)

 

Przetargi publiczne organizowane przez Agencję Mienia Wojskowego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. nr 97 poz.443) i Regulamin przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych wprowadzony Zarządzeniem nr 23/2007 Prezesa AMW z dnia 20.12.2007r. z późn. zmianami.

Do przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych mogą przystąpić firmy posiadające koncesję w zakresie regulowanym Ustawą z  dnia 22 czerwca 2001r. o  wykonywaniu działalności gospodarczej w  zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o  przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - Dz. U. Nr 67, poz. 679 z późn. zmianami.

Dostęp do szczegółowej oferty przetargowej jest możliwy tylko dla firm posiadających koncesję MSWiA/MSW po uzyskaniu hasła ( innego dla każdego przetargu).

Rzeczy ruchome koncesjonowane objęte przetargiem można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownikiem Działu Zagospodarowania Mienia Ruchomego Koncesjonowanego - tel. (22) 314 99 67.
Zdjęcia rzeczy ruchomych koncesjonowanych załączone do oferty przetargowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej. Zdjęcia nie mogą być rozpowszechniane bez zgody AMW.

Z nabywcami rzeczy ruchomych koncesjonowanych zostaną zawarte umowy w formie pisemnej, w których zostaną określone szczegółowe warunki nabycia, odbioru i płatności.

Projekty umów:

Umowa na sprzedaż uzbrojenia

Umowa na sprzedaż sprzętu

Umowa na sprzedaż środków bojowych

Umowa na sprzedaż broni

Umowa na sprzedaż amunicji

Umowa na sprzedaż odpadów

Umowa na sprzedaż środków OPBMR

Umowa na sprzedaż uzbrojenia
dla klientów zagranicznych

Przed złożeniem oferty należy się koniecznie zapoznać z następującymi uwagami:

W umowie negocjacjom mogą podlegać tylko termin płatności oraz termin odbioru.

Wymagania dotyczące zakupu odpadów:

Propozycja Klienta na pozycje przetargowe zawierająca odpady musi obejmować całą oferowaną ilość.
Do przetargu na zakup odpadów mogą przystąpić podmioty gospodarcze posiadające:

  • aktualne zezwolenia na transport i zbieranie lub transport i odzysk albo transport i unieszkodliwianie odpadów stanowiących przedmiot pozycji przetargowych zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
  • zarejestrowana działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot pozycji przetargowych

Wymagania dotyczące zakupu broni:

Przy zakupie broni KUPUJĄCY zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z odstrzeleniem 3 nabojów z każdej lufy egzemplarza  broni palnej zgodnie z  § 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013r (Dz. U. z 2013 r. poz. 343).

Wymagania dotyczące zakupu amunicji:

Kupujący zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt badań zakupionej amunicji w przypadku, gdy amunicja nie posiada badania aktualnego stanu technicznego, certyfikatu klasyfikacyjnego i karty oceny materiału wybuchowego pod względem bezpieczeństwa.

Wymagania dodatkowe:

  • Pojazdy zakupione w AMW są wydawane bez tablic i dowodów rejestracyjnych.
  • Zaleca się osobiste obejrzenie rzeczy ruchomych koncesjonowanych będących przedmiotem przetargu przed złożeniem oferty przetargowej na ich zakup.
TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
X Zamknij